Index

Heldring Business School

Hoofdstuk 10 Voorzieningen

Gezonde schoolkantine

In de kantine zijn gezonde drankjes, broodjes, fruit en snacks verkrijgbaar. Onze schoolkantine heeft het predicaat “gezonde school”.

Wij adviseren de ouders dringend om de kinderen thuis goed en verantwoord te laten ontbijten.

Fietsenstalling

De fietsenstalling wordt bewaakt met videoapparatuur. Desondanks is het belangrijk de fiets goed op slot te zetten. Bij vermissing, beschadiging of diefstal is de school niet aansprakelijk.

Kluisje

Leerlingen kunnen tegen betaling van €10,- per schooljaar een kluisje huren. In dit kluisje kunnen waardevolle bezittingen worden opgeborgen. Het kluisje is uitsluitend voor eigen gebruik.

De schoolleiding behoudt zich het recht om, als daar aanleiding toe is, al of niet in aanwezigheid van de leerling, de kluisjes te openen en te controleren. Aan het einde van het schooljaar moeten de kluisjes leeg worden opgeleverd.

Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor vernieling, zoekraken of diefstal van eigendommen van leerlingen.

Lift

Onze school is voor leerlingen met een lichamelijke handicap geheel toegankelijk met een lift (alleen na toestemming van de schoolleiding). In bijzondere gevallen kan bij een ernstige blessure een leerling ook tijdelijk gebruik maken van de lift. Ouders kunnen met de mentor of de teamleider contact opnemen om dit te regelen.