Index

Heldring Business School

Hoofdstuk 5 Scholen op de kaart

5.1 Geslaagde leerlingen

Via de website https://www.scholenopdekaart.nl/  geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties zoals examenresultaten, doorstroom van leerlingen, tevredenheid van ouders en leerlingen en veiligheid op school.

5.2 Opbrengsten

Van de leerlingen die geen diploma hebben behaald zal een deel het jaar overdoen op Heldring Business School, terwijl een ander deel de studie in een andere onderwijsinstelling zal voortzetten.

De resultaten van het afgelopen schooljaar / Slagingspercentage
Aantal examen kandidaten​TeruggetrokkenGeslaagd na 2e ronde​Definitief gezakt% geslaagd
BB17013476,47
KB803651284,42
TL27021677,78
Totaal1243992281,82
De resultaten van het afgelopen schooljaar / Bevorderd in aantallen
start 21/22 bevorderd of geslaagdOpgestroomd hoger niveaudoublure / gezaktVoortijdig uitgestroomd (andere school)Afgestroomd lager niveau
Leerjaar 1784725233
Leerjaar 21067591038
Leerjaar 3138123-123-
Leerjaar 4109104-32-
De resultaten van het afgelopen schooljaar / Niet bevorderd
niet bevorderdniet bevorderdgeen diploma geen diploma
aantal%aantal%
Leerjaar 10000
Leerjaar 23300
Leerjaar 314900
Leerjaar 40000
Overzicht uitstroom examenleerlingen 2021 / 2022
OpleidingAantal
ROC Mondriaan62
MBO Rijnland36
Albeda College3
Havo1
Overig2