Index

Heldring Business School

Hoofdstuk 2 Lessentabel

2.1 Lessentabellen

Onderbouw
Vak1BBL1KBL1KTL2BBL2KBL2TL
Mentor111111
Mentorgesprekken111111
Nederlands655444
Engels333333
Spaans-22-22
Aardrijkskunde222111
Geschiedenis111222
Wiskunde333344
Rekenen211211
Biologie3332,52,52,5
ICT111111
Beeldende vorming333311
Lichamelijke opvoeding222222
LO-Fitness111111
Economie---2,52,52,5
Loopbaanoriëntatie---111
Verzorging---111
Next-level222222
TOTAAL313131333333
Huiswerkbeg.*111111
Bovenbouw
Vak3BBL3KBL3TL mavo4BBL4KBL4TL mavo
Mentor111111
MT gesprekken111111
Nederlands444444
Engels333333
Spaans--3--4
Geschiedenis--3--4
Wiskunde344445
biologie3*3*44*4*5
economie3*4*3*4*45
ckv222---
rekenen111111
Lichamelijk opvoeding222222
Maatschappij- leer222---
beroeps- gericht vak1212-1212-
huiswerk- begeleiding**111111

* leerlingen met profiel zorg en welzijn hebben biologie en leerlingen met profiel economie en ondernemen hebben economie.

** Voor leerlingen die dit willen en voor leerlingen die dit nodig hebben.

2.2 Bovenbouw

In de bovenbouw kies je vervolgens tussen de profielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn. In deze sectoren zijn steeds meer ondernemers te vinden. Je leert dan wat er binnen die sector nodig is om later succesvol te ondernemen. Om alvast te wennen aan het ondernemerschap, kom je vanaf de derde klas op de business-dagen in je Heldring-uniform naar school!

Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Wat de profielen voor de leerlingen zo leuk maakt, is dat zij meer mogen kiezen en dat zij meer kansen krijgen om te onderzoeken welke vervolgopleiding en welk beroep het beste bij hen past.

2.3 Profiel Economie & Ondernemen

Op de afdeling Economie & Ondernemen (E&O) staat het werken in een (eigen) onderneming centraal. Alle aspecten van het bedrijf komen aan bod: administratie en commercie, maar ook marketing, webshop, logistiek en ICT. Dit profiel wordt zowel op BBL- als op KBL-niveau aangeboden.

Bij Economie en Ondernemen leer je de fijne kneepjes van het ondernemerschap: creativiteit, flexibiliteit, commercieel inzicht en doorzettingsvermogen. “Gewoon” Engels spreken, maar ook business Engels, jezelf succesvol presenteren, businessplannen schrijven en in gesprek gaan met de bank. Je leert niet alleen uit boeken, maar vooral ook door te doen. Je voert daarom onder andere werkopdrachten uit in onze winkel of in de administratie- en vergaderruimte. Wij koppelen je aan echte ondernemers en laten je ervaring opdoen in de praktijk. Zo is de stage ook een belangrijk onderdeel van het programma.

Dit profiel bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

De avo-vakken

Welk profiel de leerling ook kiest, de leerling krijgt in ieder geval Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke oefening en ckv. Daarbij volgt de leerling nog twee avo-vakken die samenhangen met dit profiel: economie en wiskunde.

2.4 Het beroepsgerichte profielvak

Het beroepsgerichte profielvak is het ‘vaste’ deel dat iedereen doet die kiest voor een bepaald profiel. Dit is verplicht. De leerling leert hier de basiskennis en de basisvaardigheden die hij/zij nodig heeft om in een beroep of werkveld goed te functioneren.

Het beroepsgerichte gedeelte bestaat uit de volgende profielmodules:

 • Administratie
 • Commercieel
 • Logistiek
 • Secretarieel

De beroepsgerichte keuzevakken

In leerjaar 3 en 4 worden zowel bij de basis- als de kaderberoepsgerichte leerweg vier beroepsgerichte keuzevakken aangeboden. De school heeft twee beroepsgerichte keuzevakken per niveau vastgesteld. De overige twee beroepsgerichte keuzevakken mag de leerling zelf kiezen. Wil je meer van het vakgebied economie en ondernemen weten, dan kiest de leerling voor keuzevakken die daar dieper op ingaan. Maar de leerling kan ook kiezen voor keuzevakken die ze kennis laten maken met andere werkvelden of zelfs andere sectoren. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen keuzes kunnen maken. Dit motiveert en zorgt ervoor dat de leerlingen zichzelf beter leren kennen en zo goede vervolgstappen kunnen maken.

De keuzevakken buiten het profiel economie en ondernemen:

 • Uiterlijke verzorging
 • Patisserie
 • Mode en design
 • Digispel
 • Organiseren van activiteiten
 • EHBO

2.5 Profiel zorg en welzijn

Op de afdeling Zorg & Welzijn (Z&W) staat het werken in de zorg centraal. Alle aspecten van het werkveld komen aan bod: hulpverlening en verzorging, welzijn van kinderen, jongeren en ouderen tot aan de facilitaire dienstverlening. Het profiel Zorg & Welzijn biedt een brede opleiding, waarbij het ondernemerschap in de zorg centraal staat. Dit profiel wordt zowel op BBL- en KBL-niveau aangeboden.

Bij Zorg & Welzijn leer je de fijne kneepjes van de zorg: creativiteit, flexibiliteit, commercieel inzicht en doorzettingsvermogen. Werken in de zorg betekent werken met mensen. Je moet je dienstbaar kunnen opstellen, goed kunnen luisteren, met vertrouwen kunnen samenwerken en respectvol communiceren. Je leert niet alleen uit boeken, maar vooral ook door te doen. Je voert daarom onder andere werkopdrachten uit op onze verpleegafdeling, het kinderdagverblijf of ons restaurant. Wij koppelen je aan echte ondernemers en laten je ervaring opdoen in de praktijk. Zo is de stage ook een belangrijk onderdeel van het programma.

Dit profiel bestaat eveneens uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

De avo-vakken

Welk profiel de leerling ook kiest, de leerling krijgt in ieder geval Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke oefening en ckv. Daarbij volgt de leerling nog twee avo vakken die samenhangen met het profiel: biologie en wiskunde.

Het beroepsgerichte profielvak

Het beroepsgerichte profielvak is het ‘vaste’ deel dat iedereen doet die kiest voor een bepaald profiel. Dit is verplicht. De leerling leert de basiskennis en de basisvaardigheden die hij/zij nodig heeft om in een beroep of werkveld goed te functioneren.

Het beroepsgerichte gedeelte bestaat uit de volgende profielmodules

 • Mens en gezondheid
 • Mens en omgeving
 • Mens en activiteit
 • Mens en zorg

De keuzevakken buiten het profiel zorg en welzijn

 • Digispel
 • Mode & Design

2.6 Bovenbouw - vmbo theoretische leerweg / mavo

Heldring Business School biedt een volwaardige opleiding aan in de theoretische leerweg (tl)/ mavo. Deze leerlingen kunnen met het tl-diploma instromen in het mbo op niveau-4 of zij kunnen een havo-opleiding gaan volgen.