Index

Heldring Business School

Hoofdstuk 2 Lessentabel

2.1 Lessentabellen

Onderbouw
Vak1BBL1KBL1TL2BBL2KBL2TL
mt222111
mtg 111111
ne544444
maat_NE111111
en333333
sp-22-22
wi333333
maat_WI111111
re111111
ak222111
gs112222
ict111111
bi2,52,52,52,52,52,5
ec111222
maat_BI------
maat_GS------
maat_EC------
bv222222
ckv------
lo333333
nxl222222
lob---111
vz---111
ma------
beroepsgericht------
keuzevakken*------
Totaal31,532,533,532,534,534,5
Minimum28,529,530,530,532,532,5
Bovenbouw
Vak3BBL3KBL3TL4BBL4KBL4TL
mt111111
mtg 111111
ne444444
maat_NE------
en333333
sp--3--3
wi333444
maat_WI111111
re111111
ak------
gs--3--3
ict------
bi334444
ec334444
maat_BI-----1
maat_GS-----1
maat_EC-----1
bv------
ckv222---
lo222222
nxl------
lob------
vz------
ma222---
beroepsgericht88-88-
keuzevakken*44-22-
Totaal353534313134
Minimum333332292929

keuzevakken

periode 3.1 kv1
periode 3.2 kv2
periode 3.3 kv3
periode 4.1 kv1 (periode 1; 4 lesuren, daarna vervalt het KV)

* leerlingen met profiel zorg en welzijn hebben biologie en leerlingen met profiel economie en ondernemen hebben economie.
** Voor leerlingen die dit willen en voor leerlingen die dit nodig hebben.

2.2 Bovenbouw

In de bovenbouw kies je vervolgens tussen de profielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn. In deze sectoren zijn steeds meer ondernemers te vinden. Je leert dan wat er binnen die sector nodig is om later succesvol te ondernemen. Om alvast te wennen aan het ondernemerschap, kom je vanaf de derde klas op de business-dagen in je Heldring-uniform naar school!

Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Wat de profielen voor de leerlingen zo leuk maakt, is dat zij meer mogen kiezen en dat zij meer kansen krijgen om te onderzoeken welke vervolgopleiding en welk beroep het beste bij hen past.

2.3 Profiel Economie & Ondernemen

Op de afdeling Economie & Ondernemen (E&O) staat het werken in een (eigen) onderneming centraal. Alle aspecten van het bedrijf komen aan bod: administratie en commercie, maar ook marketing, webshop, logistiek en ICT. Dit profiel wordt zowel op BBL- als op KBL-niveau aangeboden.

Bij Economie en Ondernemen leer je de fijne kneepjes van het ondernemerschap: creativiteit, flexibiliteit, commercieel inzicht en doorzettingsvermogen. “Gewoon” Engels spreken, maar ook business Engels, jezelf succesvol presenteren, businessplannen schrijven en in gesprek gaan met de bank. Je leert niet alleen uit boeken, maar vooral ook door te doen. Je voert daarom onder andere werkopdrachten uit in onze winkel of in de administratie- en vergaderruimte. Wij koppelen je aan echte ondernemers en laten je ervaring opdoen in de praktijk. Zo is de stage ook een belangrijk onderdeel van het programma.

Dit profiel bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

De avo-vakken

Welk profiel de leerling ook kiest, de leerling krijgt in ieder geval Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke oefening en ckv. Daarbij volgt de leerling nog twee avo-vakken die samenhangen met dit profiel: economie en wiskunde.

Het beroepsgerichte profielvak

Het beroepsgerichte profielvak is het ‘vaste’ deel dat iedereen doet die kiest voor een bepaald profiel. Dit is verplicht. De leerling leert hier de basiskennis en de basisvaardigheden die hij/zij nodig heeft om in een beroep of werkveld goed te functioneren.

Het beroepsgerichte gedeelte bestaat uit de volgende profielmodules:

 • Administratie
 • Commercieel
 • Logistiek
 • Secretarieel

De beroepsgerichte keuzevakken

In leerjaar 3 en 4 worden zowel bij de basis- als de kaderberoepsgerichte leerweg vier beroepsgerichte keuzevakken aangeboden. De school heeft twee beroepsgerichte keuzevakken per niveau vastgesteld. De overige twee beroepsgerichte keuzevakken mag de leerling zelf kiezen. Wil je meer van het vakgebied economie en ondernemen weten, dan kiest de leerling voor keuzevakken die daar dieper op ingaan. Maar de leerling kan ook kiezen voor keuzevakken die ze kennis laten maken met andere werkvelden of zelfs andere sectoren. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen keuzes kunnen maken. Dit motiveert en zorgt ervoor dat de leerlingen zichzelf beter leren kennen en zo goede vervolgstappen kunnen maken.

2.4 Profiel zorg en welzijn

Op de afdeling Zorg & Welzijn (Z&W) staat het werken in de zorg centraal. Alle aspecten van het werkveld komen aan bod: hulpverlening en verzorging, welzijn van kinderen, jongeren en ouderen tot aan de facilitaire dienstverlening. Het profiel Zorg & Welzijn biedt een brede opleiding, waarbij het ondernemerschap in de zorg centraal staat. Dit profiel wordt zowel op BBL- en KBL-niveau aangeboden.

Bij Zorg & Welzijn leer je de fijne kneepjes van de zorg: creativiteit, flexibiliteit, commercieel inzicht en doorzettingsvermogen. Werken in de zorg betekent werken met mensen. Je moet je dienstbaar kunnen opstellen, goed kunnen luisteren, met vertrouwen kunnen samenwerken en respectvol communiceren. Je leert niet alleen uit boeken, maar vooral ook door te doen. Je voert daarom onder andere werkopdrachten uit op onze verpleegafdeling, het kinderdagverblijf of ons restaurant. Wij koppelen je aan echte ondernemers en laten je ervaring opdoen in de praktijk. Zo is de stage ook een belangrijk onderdeel van het programma.

Dit profiel bestaat eveneens uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

De avo-vakken

Welk profiel de leerling ook kiest, de leerling krijgt in ieder geval Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke oefening en ckv. Daarbij volgt de leerling nog twee avo vakken die samenhangen met het profiel: biologie en wiskunde.

Het beroepsgerichte profielvak

Het beroepsgerichte profielvak is het ‘vaste’ deel dat iedereen doet die kiest voor een bepaald profiel. Dit is verplicht. De leerling leert de basiskennis en de basisvaardigheden die hij/zij nodig heeft om in een beroep of werkveld goed te functioneren.

Het beroepsgerichte gedeelte bestaat uit de volgende profielmodules

 • Mens en gezondheid
 • Mens en omgeving
 • Mens en activiteit
 • Mens en zorg

2.5 De keuzevakken voor Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn

De keuzevakken waaruit je kunt kiezen zijn:

 • Uiterlijke verzorging

 • EHBO (verplicht Z&W)

 • Assisteren in de gezondheidszorg

 • Facilitaire dienstverlening

 • Patisserie

 • Presentatie en styling

 • Evenementen

 • Operationele magazijnwerkzaamheden

 • Ondernemen (verplicht E&O)

 • Internationale handel (alleen voor kader)

2.6 Bovenbouw - vmbo theoretische leerweg / mavo

Heldring Business School biedt een volwaardige opleiding aan in de theoretische leerweg (tl)/ mavo. Deze leerlingen kunnen met het tl-diploma instromen in het mbo op niveau-4 of zij kunnen een havo-opleiding gaan volgen.