Index

Heldring Business School

Hoofdstuk 15 Adressen en telefoonnummers

15.1 Overzicht

Wie kunt u bellen?

  • Absentie in verband met ziekte en dergelijke: de receptie (vanaf 08.00 uur)
  • Zaken die leerling of klas betreffen: de mentor
  • Vragen over een bepaald vak: de vakdocent
  • Zaken met betrekking tot een bepaalde klas: de teamleider of mentor
  • Zaken over zorg: de coördinator passend onderwijs
  • Studie-of beroepskeuze: de decaan

Heldring Business School

Morsestraat 1
2517 RZ Den Haag
070 3600589
www.heldringbusinessschool.nl
[email protected]

Lucas VO Den Haag

J.B. van Dam, regiodirecteur
Diamanthorst 183
2592GD Den Haag
Tel: 070 700 20 00

Lucas Onderwijs

Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag
Postadres
Postbus 93231
2509 AE Den Haag
tel: 070 300 11 00
fax: 070 300 94 99
www.lucasonderwijs.nl

Inspectie van het onderwijs

Postbus 2730
3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl

15.2 Wie kunt u bellen?

Absentie in verband met ziekte en dergelijke

De receptie (vanaf 8.00 – 16.30 uur) : 070 360 05 89

Zaken die leerling of klas betreffen

De mentor

Vragen over een bepaald vak

De vakdocent

Zaken met betrekking tot een bepaalde klas

De teamleider

Zaken over zorg

De coördinator passend onderwijs

Studie-of beroepskeuze

De decaan