Index

Heldring Business School

Hoofdstuk 6 Activiteiten

6.1 Introductie van het eerste en tweede leerjaar

Het schooljaar begint voor de leerlingen van de onderbouw met een introductieprogramma. Er wordt onder leiding van de mentor een programma gevolgd waarin kennismaking en groepsvorming, afspraken en regels, ontspanning en creativiteit elkaar afwisselen Wij geloven dat leren alles te maken heeft met het verleggen van grenzen en het aangaan van nieuwe uitdagingen. Hiermee bereiken we:

 • Een betere samenwerking binnen de eigen leeromgeving;
 • Gemakkelijker oppakken van projecten gedurende het jaar;
 • Meer zelfvertrouwen om nieuwe dingen te leren
 • Prikkeling van de nieuwsgierigheid;
 • Bevorderen van de samenwerking tussen leerlingen onderling en met docenten;
 • veel plezier door de manier waarop je met elkaar aan de slag gaat!

6.2 Debatteren

Ieder jaar neemt een aantal leerlingen van het derde leerjaar deel aan het Haags vmbo-debat. Door te debatteren vergroten leerlingen hun spreek- en luistervaardigheden. Het versterkt burgerschapsvaardigheden als kritisch denken, argumenteren en respect tonen voor de mening van anderen, en het vergroot het zelfvertrouwen.

Tijdens de lessen maatschappijleer en Nederlands ontwikkelen zij alle skills die zij nodig hebben om op een overtuigende wijze het debat aan te gaan. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen want in 2018 werden wij eerste op het Haags VMBO Debat en in 2019 tweede op het Nederlands Kampioenschap debatteren. In 2020 werd het Nederlands Kampioenschap helaas afgeblazen in verband met de Corona crisis. In 2022 werden we tweede!. De intentie is er om ervoor te zorgen dat er een doorlopende leerlijn op school komt waardoor alle vmbo-leerlingen debatvaardig worden. Dit betekent dat elke leerling op het Heldring College minimaal veertig uur aan debatervaring tijdens de vier vmbo-jaren opdoet.

6.3 Kunstzinnige projecten

De school organiseert regelmatig projecten op het gebied van theater, beeldende vorming, dans en muziek. Ook worden musea bezocht. Vaak worden tijdens de theatervoorstellingen maatschappelijke kwesties uitgebeeld om vervolgens interactie met de leerlingen te zoeken.

6.4 Sport en spel

Heldring Business School organiseert  diverse activiteiten op het gebied van sport en spel. Zo kennen we een survivaldag, een beachdag, sporttournooien en de Heldring Olympics. Daarnaast wordt er ook in competieverband gesport. Denk hierbij aan zaalvoetbal en basketbal.

6.5 Next Level

Sinds schooljaar 2021-2022 volgen onze leerlingen uit leerjaar 1 & 2 Next Level uren. Dit zijn lessen waarin zij talenten kunnen ontwikkelen, keuzevrijheid en autonomie ervaren en daarnaast kunnen proeven van de sectoren in de bovenbouw. De Next Level uren hebben vorm gekregen na een leerling arena, waardoor dit echt door de leerlingen gedragen is.  De leerlingen kunnen kiezen uit de volgende Next Level onderwerpen:

 • Business & Technology
 • Research & Environment
 • Sport & Health
 • Beauty & Health
 • Food & Cooking
 • Creativity & Innovation

6.6 Schoolfeesten

Voor alle leerjaren worden schoolfeesten georganiseerd. De leerlingenraad speelt een actieve rol bij het organiseren hiervan. De school zorgt voor een veilige omgeving en laat buitenstaanders beslist niet toe.

6.7 Schoolreizen en excursies.

Jaarlijks gaan de eerste en tweede klassen op schoolreis naar een attractiepark. De derde klassen gaan normaliter een week naar het buitenland. Deze wegweek is een verplicht onderdeel van het lesprogramma. In het komend jaar wordt onderzocht of de wegweek ook binnen Nederland kan plaatsvinden. De schoolleiding kan in zeer bijzondere gevallen de leerling vrijstelling geven voor de wegweek. Vakdocenten organiseren excursies.

 

6.8 Leerlingenparticipatie

Op diverse gebieden betrekken we onze leerlingen bij de school, zoals  de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad en bij de organisatie van de open dagen. Ook hebben wij in het kader van onze business school een hospitality– en facilityteam, waarin leerlingen assisteren bij onze evenementen. Tijdens deze evenementen ronden onze leerlingen onderdelen van het examenprogramma af.

6.9 Lesrooster en lestijden

Het lesrooster is voor leerlingen en ouders in te zien via Magister. De lessen worden ingeroosterd tussen 8.45 uur en 16.15 uur. Leerlingen dienen hiermee rekening te houden als ze een bijbaantje hebben of op een sportvereniging zitten. Tijdens stages, excursies, projecten en andere ‘buitenlesactiviteiten’ kan de schooltijd afwijken en de schooldag langer zijn. Leerlingen zijn verplicht aanwezig te zijn vanuit de wet op de leerplicht. Wij verwachten dat onze leerlingen tussen 08.30 en 17.00 uur beschikbaar zijn voor school.

Onder- en bovenbouw hebben gescheiden pauzes. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen allemaal een prettige plek hebben om te pauzeren. Op ons buiten pauzeterrein kunnen ze ook een balletje trappen of tafeltennis spelen. Leerlingen mogen vanwege de veiligheid niet in de pauzes van het terrein af.

6.10 Lesuitval

Lesuitval wordt zoveel mogelijk beperkt. Bij onvoorziene lesuitval streven we er naar de lessen aan te laten sluiten. Soms wordt een invaluur gegeven. Mocht een tussenuur ontstaan, dan kunnen de leerlingen onder toezicht gebruikmaken van de kantine, het studiecentrum of van het schoolplein. De dagelijkse roosterwijzigingen worden op een beeldscherm in de kantine getoond en staan ook op Magister.