Index

Heldring Business School

Schoolgids 2023 / 2024 Vooraf

In deze schoolgids vindt u informatie die van belang is voor u en uw kind. Betrokkenheid van ouders bij de school is een van de voornaamste succesfactoren voor de prestaties en ontwikkeling van jongeren op school. Wij nodigen u dan ook uit een goede relatie met ons op te bouwen en te onderhouden.

Op Heldring Business School krijgt uw kind natuurlijk, net als op andere scholen, gewoon vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Maar wat onze school echt bijzonder maakt, zijn de ondernemersvakken.

In de onderbouw wordt kennis gemaakt met verschillende sectoren en beroepen in de Next Level uren, waarin uw kind kan kiezen voor praktijkvakken als Food & Cooking, Beauty & Health, Research & Environment, Creativity & Innovation en Business & Technology.

In de bovenbouw wordt vervolgens een keuze gemaakt tussen de profielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn, twee sectoren waarin steeds meer ondernemers te vinden zijn. Uw kind leert dan wat er binnen die sector nodig is om later succesvol te ondernemen. En om alvast te wennen aan het ondernemerschap, komt uw kind vanaf de derde klas een paar dagen per week in het Heldring-uniform naar school!

Wij zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van uw kind. Ons team staat weer klaar om er een mooi en succesvol jaar van te maken. Wij rekenen daarbij op een fijne samenwerking met u als ouder.

In deze schoolgids staat veel praktische informatie over de school en het huidige schooljaar. De onderwijsambities voor langere termijn staan beschreven in ons schoolplan 2019 – 2023. Ook kunt u informatie vinden op Heldring Business School (Den Haag) / Scholen op de kaart.

Namens ons team,

De schoolleiding
Mevr. B. Engering
Directeur a.i.

“De school en u zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van uw kind.”